Соціально-педагогічна діяльність з профілактики девіантної поведінки підлітків у ЗНЗ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2015-04-21
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
Розглянута соціально-педагогічна діяльність з профілактики девіантної поведінки підлітків у ЗНЗ. Рассмотрена социально-педагогическая деятельность по профилактике девиантного поведения подростков в общеобразовательных учебных заведениях.
Опис
Ключові слова
соціально-педагогічна діяльність, профілактика девіантної поведінки, підлітки, загальноосвітні навчальні заклади, студентські роботи, социально-педагогическая деятельность, профилактика девиантного поведения, подростки, общеобразовательные учебные заведения, студенческие работы, socio-pedagogical activity, prevention of deviant behavior, adolescents, general educational institutions, student's work
Цитування
Фіногєєва Е. Л. Соціально-педагогічна діяльність з профілактики девіантної поведінки підлітків у ЗНЗ / Е. Л. Фіногєєва // Актуальні проблеми соціально-педагогічних досліджень : матеріали III студ. наук.-практ. конф. (з міжнар. участю) / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; за ред. М. П. Васильєвої. – Харків : ХНПУ, 2015. – С. 51–52.