ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ 3D-ГРАФІКИ В РАКУРСІ STEM-ОСВІТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-11-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Стаття присвячено висвітленню особливостей вивчення 3D-графіки. Показано, що опанування основами 3D-графіки в ракурсі STEM-освіти передбачає ґрунтовну інформатичну підготовку майбут- ніх вчителів. The article is devoted to highlighting the features of the study of 3D graphics in the perspective of STEM education. It is shown that mastering the basics of 3D graphics in the perspective of STEM edu- cation involves a thorough IT training of future teachers.
Опис
Ключові слова
3D-графіка, STEM-освіта, Blender, 3D-моделювання, 3D graphics, STEM education, 3D modelling
Цитування
Андрієвська В. М. Особливості вивчення 3D-графіки в ракурсі STEM-освіти / В. М. Андрієвська, О. Б. Іваха // Наумовські читання : матеріали ХІХ наук.-метод. конф. здобувачів вищої освіти та молодих учених, присвяч. року мат. освіти в Україні, Харків, 23-24 листоп. 2021 р. / [редкол.: Пономарьова Н. О та ін.]. – Харків, 2022. – С. 174–175.