Застосування програмного засобу Colorkit в навчально-дослідницьких проектах

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
ColorKit – універсальний програмний засіб і може бути використаний не тільки при вивченні хімії, а й інших природничих наук: фізики, біології. ColorKit – универсальное программное средство и может быть использовано не только при изучении химии, но и других естественных наук: физики, биологии. ColorKit is a universal software tool and can be used not only in the study of chemistry, but also in other natural sciences: physics, biology.
Опис
Ключові слова
хімія, програмні засоби, природні науки, екологічні проекти, учні, химия, программные средства, естественные науки, экологические проекты, ученики, chemistry, software, natural Sciences, environmental projects, students
Цитування
Крикун А. О. Застосування програмного засобу Colorkit в навчально-дослідницьких проектах / А. О. Крикун // Харківський природничий форум : І Міжнар. конф. мол. учен., Харків, 19-20 квіт. 2018 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 98–100.