Соціально-педагогічна діяльність з формування здорового способу життя підлітків у загальноосвітніх навчальних закладах

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016-05-17
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
Обгрунтована соціально-педагогічна діяльність з формування здорового способу життя підлітків у загальноосвітніх навчальних закладах. Обоснована социально-педагогическая деятельность по формированию здорового образа жизни подростков в общеобразовательных учебных заведениях.
Опис
Ключові слова
соціальна педагогіка, підлітки, здоровий спосіб життя, загальноосвітні навчальні заклади, студентські роботи, социальная педагогика, подростки, здоровый образ жизни, общеобразовательные учебные заведения, студенческие работы, social pedagogy, adolescents, healthy lifestyle, general educational institutions, student work
Цитування
Калашник А. О. Соціально-педагогічна діяльність з формування здорового способу життя підлітків у загальноосвітніх навчальних закладах / А. О. Калашник // Актуальні проблеми соціально-педагогічних досліджень : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. молодих науковців, 17 трав. 2016 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; за ред. М. П. Васильєвої. – Харків : ХНПУ, 2016. – С. 120.