Нелітературні називання представників політикуму в сучасній українській мові (на матеріалі словників лексико-словотвірних інновацій А. Нелюби та Є. Редька)

dc.contributor.authorНестерович, А. В.
dc.date.accessioned2021-03-24T10:20:31Z
dc.date.available2021-03-24T10:20:31Z
dc.date.issued2020
dc.description.abstractОстанні роки характеризуються посиленим використанням стилістично зниженої лексики, яка опанувала не лише усне мовлення, а й – сферу публіцистики. Вона відображає мовні вподобання суспільства, що прагне в цих лексемах віднайти засоби влучної номінації явищ, а також бажання емоційно та експресивно на них відреагувати. Последние годы характеризуются усиленным использованием стилистически сниженной лексики, которая овладела не только устную речь, но и сферы публицистики. Она отражает языковые предпочтения общества, стремится в этих лексемах найти средства меткой номинации явлений, а также желание эмоционально и экспрессивно на них отреагировать. Recent years have been characterized by the increased use of stylistically reduced vocabulary, which has mastered not only oral speech but also the field of journalism. It reflects the linguistic preferences of a society that seeks to find in these tokens the means of accurate nomination of phenomena, as well as the desire to respond emotionally and expressively to them.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationНестерович А. В. Нелітературні називання представників політикуму в сучасній українській мові (на матеріалі словників лексико-словотвірних інновацій А. Нелюби та Є. Редька) / А. В. Нестерович // Філологія ХХІ століття [Електронне видання] : зб. наук. пр. студентства й наук. молоді за матеріалами Х Всеукр. наук.-практ. конф. студентства й наук. молоді, Харків, 29 квіт. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: К. Ю. Голобородько (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2020. – С. 57–62.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4348
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectнелітературні називанняuk_UA.UTF-8
dc.subjectсучасна українська моваuk_UA.UTF-8
dc.subjectлексикаuk_UA.UTF-8
dc.subjectНелюба А.uk_UA.UTF-8
dc.subjectРедько Є.uk_UA.UTF-8
dc.subjectлексемиuk_UA.UTF-8
dc.subjectнелитературные названияuk_UA.UTF-8
dc.subjectсовременный украинский языкuk_UA.UTF-8
dc.subjectлексикаuk_UA.UTF-8
dc.subjectНелюбимая А.uk_UA.UTF-8
dc.subjectРедько Е.uk_UA.UTF-8
dc.subjectлексемыuk_UA.UTF-8
dc.subjectnon-literary namesuk_UA.UTF-8
dc.subjectmodern Ukrainian languageuk_UA.UTF-8
dc.subjectvocabularyuk_UA.UTF-8
dc.subjectNelyuba A.uk_UA.UTF-8
dc.subjectRedko E.uk_UA.UTF-8
dc.subjecttokensuk_UA.UTF-8
dc.subjectстудентські роботиuk_UA.UTF-8
dc.subjectстуденческие работыuk_UA.UTF-8
dc.subjectstudent workuk_UA.UTF-8
dc.titleНелітературні називання представників політикуму в сучасній українській мові (на матеріалі словників лексико-словотвірних інновацій А. Нелюби та Є. Редька)uk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeНелитературные названия представителей политикума в современном украинском языке (на материале словарей лексико-словообразовательных инноваций А. Нелюбви и Е. Редько)uk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeNon-literary names of representatives of the politicum in the modern Ukrainian language (on the material of dictionaries of lexical and word-formation innovations by A. Nelyubvi and E. Redko)uk_UA.UTF-8
dc.typeArticleuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Нестерович А. В. Нелітературні називання представників політикуму .pdf
Розмір:
754.63 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: