Лексико-семантичні особливості оповідання Г. Квітки-Основ’яненка «Салдацький патрет»: етноментальний аспект

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2015-11-06
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківське історико-філологічне товариство (ХІФТ)
Анотація
У статті подано спробу лінгвостилістичного аналізу одного з оповідань Г. Ф. Квітки-Основ’яненка («Салдацький патрет») щодо особливостей функціонування етномаркованої лексики. В статье представлена попытка лингвистического анализа одного из рассказов Г. Ф. Квитки-Основьяненко («Салдацький патрет») с точки зрения особенностей функционирования этномаркированной лексики. The article contains the analysis of one of the works by the Ukrainian writer H. F. Kvitka-Osnovianenko («Рortrait of a soldier») in the view of its vocabulary which refl ects ethnic mentality and national character.
Опис
Ключові слова
лінгвостилістичний аналіз, Квітка-Основ’яненко Г. Ф., лексико-семантичні особливості, етноментальність, національний характер, етнонім, антропонім., топонім, лингвостилистический анализ, Квитка-Основьяненко Г. Ф., лексико-семантические особенности, этноментальность, национальній характер, этноним, топоним, антропоним, linguistic stylistic analysis, Kvitka-Osnovianenko H. F., lexical-semantic features, ethnic mentality, national character, ethnonym antroponym, toponym, antroponym
Цитування
Петрова-Озель Л. П. Лексико-семантичні особливості оповідання Г. Квітки-Основ’яненка «Салдацький патрет»: етноментальний аспект / Л. П. Петрова-Озель // Український світ у наукових парадигмах : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; Харків. іст.-філол. т-во ; [редкол.: О. О. Маленко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХІФТ, 2015. – Вип. 2. – С. 38–44.