Г. Хоткевич про особливості викладацької діяльності Г. Сковороди на Слобожанщині

dc.contributor.authorДанилюк, М. М.
dc.date.accessioned2024-01-18T15:36:37Z
dc.date.available2024-01-18T15:36:37Z
dc.date.issued2005
dc.description.abstractУ статті досліджено особливості викладацької діяльності Григорія Савича Сковороди, як їх інтерпретує Гнат Хоткевич, з особливим акцентом на його період роботи на Слобожанщині. Проаналізовано історичний контекст, у якому Сковорода реалізував свої інноваційні педагогічні підходи та вплив цих методів на розвиток освітніх практик в регіоні. В статті вивчено філософські та дидактичні принципи Сковороди, які були спрямовані на розвиток самостійності мислення та критичного аналізу у студентів. Значення цих принципів розглянуто у ширшому контексті їх внеску у формування особистості та індивідуального підходу до навчання, який сприяє гармонійному розвитку внутрішнього потенціалу кожного учня. Окреслено резонанс ідей Сковороди у творчості та педагогічній спадщині Хоткевича, підкреслюючи їхню актуальність для сучасної освітньої теорії та практики. The article explores the peculiarities of Hryhorii Savych Skovoroda's teaching activity, as interpreted by Hnat Khotkevych, with a special emphasis on his period of work in Slobozhanshchyna. The historical context in which Skovoroda implemented his innovative pedagogical approaches and the impact of these methods on the development of educational practices in the region are analysed. The article examines Skovoroda's philosophical and didactic principles, which were aimed at developing students' independent thinking and critical analysis. The significance of these principles is considered in the broader context of their contribution to the formation of personality and an individual approach to learning, which contributes to the harmonious development of the inner potential of each student. The author outlines the resonance of Skovoroda's ideas in the work and pedagogical heritage of Khotkevych, emphasising their relevance for contemporary educational theory and practice.
dc.identifier.citationДанилюк М. М. Г. Хоткевич про особливості викладацької діяльності Г. Сковороди на Слобожанщині // Г. С. Сковорода і духовне оновлення українського суспільства : матеріали наук.-практ. конф. / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. В. А. Лозової, Л. А. Штефан]. – Харків : ХНПУ, 2005. – С. 113–117.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/13617
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectГригорій Сковорода
dc.subjectвикладацька діяльність
dc.subjectдидактичні принципи
dc.subjectпедагогічні інновації
dc.subjectісторико-педагогічна спадщина
dc.subjectГнат Хоткевич
dc.subjectСлобожанщина
dc.subjectHryhorii Skovoroda
dc.subjectteaching activity
dc.subjectdidactic principles
dc.subjectpedagogical innovations
dc.subjecthistorical and pedagogical heritage
dc.subjectHnat Khotkevych
dc.subjectSlobozhanshchyna
dc.titleГ. Хоткевич про особливості викладацької діяльності Г. Сковороди на Слобожанщині
dc.title.alternativeH. Hotkevych on the peculiarities of H. Skovoroda's teaching activity in Slobozhanshchyna
dc.typeArticle
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 2 з 2
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Стаття_2005_Данилюк_Хоткевич_про_Сковороду.pdf
Розмір:
1.88 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Стаття_2005_Данилюк_Обкладинка.jpg
Розмір:
119.13 KB
Формат:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: