МЕШКАНЦІ ПРОВІНЦІЙНОГО МІСТА РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХст.)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Дослідження присвячене вивченню проблем провінційної повсякденності мешканців міст Російської імперії другої половини XIX– початку XX ст.У роботі охарактеризовано фактори, що прискорили процеси модернізації в російських містах, визначено масштаби одиничного і типового в повсякденному житті городян досліджуваного періоду. У дослідженні приділено значну увагу проблемі формування культури «нового соціального типу», що характеризується суспільною ініціативою у сферах освіти, просвітництва, благодійності, дозвілля, диференціацією культурних потреб городян. The study is devoted to the study of the problems of provincial everyday life of the inhabitants of the cities of the Russian Empire in the second half of the19th-early 20th centuries. The work characterizes the factors that accelerated the processes of modernization in Russian cities, defines the scope of individual and typical in the everyday life of the citizens of the studied period. In the study, considerable attention is paid to the problem of the formation of a "new social type" culture, characterized by social initiative in the spheres of education, enlightenment, charity, leisure, and he differentiation of the cultural needs of citizens.
Опис
Ключові слова
місто, міський простір, модернізація, повсякденне життя, провінційне місто, традиція, city, urban space, modernization, everyday life, provincial city, tradition
Цитування
Скибенко Д. В. Мешканці провінційного міста Російської імперії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014.03 Середня освіта (Історія) / Д. В. Скибенко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. всесвіт. історії. – Харків, 2023. – 77 с. : іл. + дод.
Колекції