ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ЗАСОБІВ У НАВЧАННІ ФІЗИКИ В ЗАКЛАДАХ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-11-03
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Інформатизація освіти розглядається в тезах як один із головних напрямів модернізації всієї освітньої системи. Було розглянуто можливості використання мультимедійних технологій у навчанні фізики у закладах загальної середньої освіти. Подано дидактичні можливості інтерактивної панелі в процесі навчання фізики. The informatization of education is considered in theses as one of the main areas of modernization of the entire educational system. Possibilities of using multimedia technologies in teaching physics in institutions of general secondary education were considered. The didactic capabilities of the interactive panel in the process of teaching physics are presented.
Опис
Ключові слова
мультимедія, мультимедійні технології, інтернет-технології, демонстрація, комп’ютер, інструменти, наочність, multimedia, multimedia technologies, internet technologies, demonstration, computer, tools, visualization
Цитування
Антонова А. Д. Використання мультимедійних засобів у навчанні фізики в закладах середньої освіти / А. Д. Антонова, Є. Б. Малець // Наумовські читання : зб. тез доп. учасників XX Всеукр. наук.-метод. конф. здобувачів вищ. освіти та молодих вчених, присвяч. 300-річчю з дня народж. Г. С. Сковороди, Харків, 3–4 листоп. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Жерновникової]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 311–313.