ПАРАЛІМПІЙСЬКИЙ СПОРТ НА МІЖНАРОДНІЙ АРЕНІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-12-01
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В роботі наведено інформацію щодо досягнень країн світу в Паралімпійському спорті за період 1960-2022 рр., через медальний залік у літніх та зимових Паралімпійських іграх. Мета роботи – проаналізувати досягнення країн у Паралімпійському спорті на світовій арені. Методи дослідження: аналіз спеціальної літератури та Інтернет джерел, бесіди, опитування. Результати. У перших Паралімпійських змаганнях приймали участь Сполучені Штати Америки, Швейцарія, Швеція, Нідерланди, Італія, Ірландія, Ізраїль, Великобританія, Франція, Бельгія, Аргентина, Австралія, Австрія. В зимових Паралімпійських іграх з перших змагань і до сьогодні беруть участь: Австрія, Франція, Великобританія, Італія, Швеція, Швейцарія, Сполучені Штати Америки, Фінляндія, Японія, Норвегія, Канада. Україна дебютувала у 1996 році на літніх та 1998 році на зимових Паралімпійських іграх. Висновок. Станом на теперішній час, в Паралімпійських іграх приймають участь до 131 країни світу і з кожним роком збільшується кількість країн учасників, створюються програми підтримки та популяризації спорту серед людей з інвалідністю. Paralympic sports on the international stage. Lytovchenko Maryna. The paper provides information on the achievements of countries in Paralympic sports in the period 1960-2022, through medal standings in the Summer and Winter Paralympic Games. The purpose of the study is to analyse the achievements of countries in Paralympic sport on the world stage. Research methods: analysis of specialised literature and Internet sources, interviews, surveys. Results. The United States of America, Switzerland, Sweden, the Netherlands, Italy, Ireland, Israel, Great Britain, France, Belgium, Argentina, Australia, and Austria took part in the first Paralympic Games. The following countries have been participating in the Winter Paralympic Games since the first competitions to this day: Austria, France, Great Britain, Italy, Sweden, Switzerland, the United States of America, Finland, Japan, Norway, and Canada. Ukraine made its debut at the 1996 Summer and 1998 Winter Paralympic Games. Conclusion. As of today, up to 131 countries participate in the Paralympic Games, and every year the number of participating countries increases, and programmers to support and promote sports among people with disabilities are being created.
Опис
Ключові слова
паралімпійський спорт, паралімпійці, інвалідність, елітні спортсмени з інвалідністю, міжнародна арена, медальний залік, Paralympic sport, Paralympians, disability, elite athletes with disabilities, international arena, medal standings
Цитування
Литовченко М. Паралімпійський спорт на міжнародній арені / М. Литовченко // Фізична культура і спорт. Виклики сучасності [Електронне видання] : зб. ст. ІІІ наук.-практ. конф., Харків, 1–2 груд. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Бойчук (голов. ред) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 118–126.