ОСОБЛИВОСТІ КОМУНІКАТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ З МОЛОДШИМИ ШКОЛЯРАМИ В ПРОЦЕСІ ОПАНУВАННЯ ХУДОЖНІХ ТЕХНІК

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-03-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто особливості комунікативної взаємодії з молодшими школярами в процесі опанування художніх технік. Зазначено, що комунікативна взаємодія з молодшими школярами під час опанування художніх технік не зводиться до примітивного інструктажу, а має на меті формування інтегрувальної компетентності, що передбачає здатність до здійснення всебічного аналізу, творчої реалізації потенціалу на нових рівнях. The publication deals with the peculiarities of communicative interaction with junior schoolchildren in the process of mastering artistic techniques. It is noted that communicative interaction with junior schoolchildren in the process of mastering artistic techniques is not reduced to primitive instruction, but aims to form integrative competence, which provides the ability to carry out a comprehensive analysis, creative realisation of potential at new levels.
Опис
Ключові слова
комунікативна взаємодія, молодші школярі, художні техніки, communicative interaction, primary school students, artistic techniques
Цитування
Го Цзянькунь. Особливості комунікативної взаємодії з молодшими школярами в процесі опанування художніх технік / Го Цзянькунь // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали VIІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 16–18 берез. 2023 р. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 715–717.