Передумови відкриття професійних закладів середньої освіти з посиленою військовою підготовкою у Латвії

dc.contributor.authorМагілін, О. В.
dc.date.accessioned2023-05-05T18:13:55Z
dc.date.available2023-05-05T18:13:55Z
dc.date.issued2022
dc.description.abstractНині військова агресія Російської Федерації проти України загострила проблему підготовки майбутніх офіцерів, зокрема, у закладах середньої освіти з посиленою військовою підготовкою. Про необхідність розробки перспективної моделі Збройних Сил України, в основі якої покладено якісну підготовку офіцерських кадрів, уже сьогодні говорить В. Залужний. Особливу цікавість у цьому аспекті становить вивчення досвіду інших країн, зокрема, Латвії, яка при здобутті незалежності мала «радянський» підхід до забезпечення обороноздатності, але з 2004 р. стала країною – членом НАТО. Для зміцнення національної оборони Кабінетом міністрів Латвії було прийнято рішення про створення стійкої системи освіти у військовій сфері, мета якої – підготувати латвійську молодь до професійної військової служби. Старші підлітки, які завершили програму середньої освіти з посиленою військовою підготовкою мають лідерські якості, здатні розвивати такі компетентності, як робота в команді, відповідальність, обробка даних, прийняття рішень у нестандартних ситуаціях, планування часу, уміння приймати альтернативні рішення, планувати свої дії та інші. До 2020 року жоден із латвійських закладів середньої освіти не пропонував кваліфікацію наймолодшого воєначальника. Передумовами до відкриття професійних закладів середньої освіти з посиленою військовою підготовкою у Латвії визначено такі: зміни у нормативно-правовій базі, унормування стратегій і пріоритетів розвитку держави (Стратегія сталого розвитку Латвії «Латвія 2030», Комплексна система національної оборони, Концепція національної оборони, Основні напрями розвитку освіти на 2014–2020 роки), вирішення ключових питань оборонної галузі (оновлення бойової техніки та підготовка кадрів, яка володіє нею, декларація високих вимог до фізичної підготовки і витривалості військових офіцерів), вивчення досвіду інших країн світу (США, Велика Британія, Румунія, Канада та ін.), брак професійних кадрів у Національних Збройних Силах Латвії. Today, the military aggression of the Russian Federation against Ukraine has exacerbated the problem of training future officers in secondary schools with enhanced military training. V. Zaluzhny speaks today about the need to develop a promising model of the Armed Forces of Ukraine, which is based on high-quality training of officers. Of particular interest in this aspect is the study of the experience of other countries. For example, Latvia, which at the time of independence had a "Soviet" approach to defense, but since 2004 has become a member of NATO. In order to strengthen national defense, the Latvian Cabinet of Ministers has decided to establish a sustainable military education system. The purpose of the system is to prepare Latvian youth for professional military service. Adolescents who have completed a secondary education program with enhanced military training have leadership skills that can develop competencies such as teamwork, responsibility, data processing, decisionmaking in unusual situations, time planning, ability to make alternative decisions, plan their actions and more. Until 2020, none of the Latvian secondary schools offered the qualification of the youngest military leader. Prerequisites for the opening of vocational secondary schools with enhanced military training in Latvia have been identified. They are: changes in the legal framework, standardization of strategies and priorities for state development (Latvia's Sustainable Development Strategy "Latvia 2030", Comprehensive National Defense System, National Defense Concept, Main Directions of Education Development for 2014-2020), addressing key defense issues areas (upgrading military equipment and training, possessing it, declaring high requirements for physical training and endurance of military officers), studying the experience of other countries (USA, UK, Romania, Canada, etc.), lack of professional staff in the National Armed Forces Forces of Latvia.
dc.identifier.citationМагілін О. В. Передумови відкриття професійних закладів середньої освіти з посиленою військовою підготовкою у Латвії / О. В. Магілін // Теорія та методика навчання та виховання. – Харків, 2022. – Вип. 52. – С. 126–136.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/11122
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectосвіта
dc.subjectвійськова освіта
dc.subjectпосилена військова підготовка
dc.subjectзаклади середньої освіти
dc.subjectпередумови становлення
dc.subjectЛатвія
dc.subjectУкраїна
dc.subjecteducation
dc.subjectmilitary education
dc.subjectenhanced military training
dc.subjectsecondary education institutions
dc.subjectprerequisites for formation
dc.subjectLatvia
dc.subjectUkraine
dc.titleПередумови відкриття професійних закладів середньої освіти з посиленою військовою підготовкою у Латвії
dc.title.alternativePrerequisites for opening professional institutions of secondary education with enhanced military training in Latvia
dc.typeArticle
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
znpkhnpu_ttmniv_2022_52_14.pdf
Розмір:
442.64 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: