Linguistic Means of Conveying the Modality of Worldview Perception in English Drama

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
The reader's perception of modalities, based on memory, through which he or she understands the information the author wants to convey, is examined. It is a personal experience that helps to interpret the text correctly. Розглянуто сприйняття читачем модальностей, що базується на пам’яті, з якою він / вона розуміє інформацію, яку хоче передати автор. Це особистий досвід, який допомагає правильно інтерпретувати текст. Рассмотрено восприятия читателем модальностей, основанный на памяти, с которой он / она понимает информацию, которую хочет передать автор. Это личный опыт, который помогает правильно интерпретировать текст.
Опис
Ключові слова
linguistic means, modality, worldview perception, english drama, master's works, лінгвістичні засоби, модальність, світосприйняття, англійська драма, магістерські роботи, лингвистические средства, модальность, мировосприятие, английская драма, магистерские работы
Цитування
Kolodiazna А. Linguistic Means of Conveying the Modality of Worldview Perception in English Drama / А. Kolodiazna // Наукові розвідки студентів факультету іноземної філології Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди : зб. тез наук. доп. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [заг. ред. Т. В. Подуфалової]. – Харків : ХНПУ, 2020. – Вип. 1. – С. 39.