Формування здатності до професійної саморегуляції як необхідний компонент фахової підготовки майбутніх вчителів музики: аналіз результатів експериментальної роботи

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2012
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
Анотація
В статті обґрунтовуються педагогічні умови формування здатності до професійної саморегуляції у студентів музично-педагогічних спеціальностей. Проводиться аналіз результатів експериментальної роботи. The article dwells on pedagogical conditions of professional self-regulation ability formation in students of music teaching. The results of experimental work in this area are analysed.
Опис
Ключові слова
професійна саморегуляція, студенти, підготовка майбутніх вчителів музики, музично-педагогічні спеціальності, professional self-regulation, students, training of future music teachers, music-pedagogical specialties
Цитування
Семерніна І. М. Формування здатності до професійної саморегуляції як необхідний компонент фахової підготовки майбутніх вчителів музики: аналіз результатів експериментальної роботи / І. М. Семерніна // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Сер. 16: Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики : зб. наук. пр. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; [редкол.: Н. В. Гузій (відп. ред.) та ін.]. – Київ : НПУ, 2012. – Вип. 16 (26). – С. 125–129.