ФОРМУВАННЯ СКЛАДОВИХ УРОЖАЙНОСТІ НУТУ В УМОВАХ СХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-05-25
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Інститут зернових культур НААН України
Анотація
Робота висвітлює результати багаторічного вивчення колекції нуту в Інституті рослинництва ім. В. Я. Юр’єва і особливості формування складових урожайності культури в умовах східного Лісостепу України. Работа освещает результаты многолетнего изучения коллекции нута в Институте растениеводства им. В. Я. Юрьева и особенности формирования составляющих урожайности культуры в условиях восточной Лесостепи Украины. The work highlights the results of many years of studying the chickpea collection at the Institute of Plant Industry named. V.Ya. Yuryeva and features of the formation of crop yield components in the conditions of the eastern forest-steppe of Ukraine.
Опис
Ключові слова
ботаніка, нут, урожайність, продуктивність, лісостеп України, ботаника, нут, урожайность, производительность, лесостепь Украины, botany, chickpea, yield, productivity, forest-steppe of Ukraine
Цитування
Вус Н. О. Формування складових урожайності нуту в умовах східного Лісостепу України / Н. О. Вус, О. М. Безугла, Л. Н. Кобизєва // Роль наукових досліджень в забезпеченні процесів інноваційного розвитку аграрного виробництва України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. мол. вчених і спеціалістів, Дніпропетровськ, 25–26 трав. 2016 р. / Ін-т зернових культур НААН України. – Дніпропетровськ : [б. в.], 2017. – [Електрон. вид.].