ВИЗНАЧЕННЯ ЧАСУ СПРИЙНЯТТЯ КОЛЬОРОВОГО ПОСЛІДОВНОГО КОНТРАСТУ В УЧНІВ СЕРЕДНЬОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено питання оцінки часу сприйняття кольорового послідовного контрасту (КПК) в учнів середнього шкільного віку під час І та початку ІІ семестрів навчального року при дистанційній формі навчання. Експеримент проведено серед 60 учнів 8-9 класів 13-15 років за умови індивідуальної реєстрації результатів. Зазначено, що в умовах дистанційного навчання та при ненормованому використанні гаджетів в учнів середнього шкільного віку в середині І семестру виявлено зменшення середніх величин часу сприйняття КПК, тобто у них, ймовірно, є певне напруження у роботі зорового аналізатору, яке відповідає стану ретинального стомлення. На початку ІІ семестру відбулося незначне відновлення працездатності органу зору. Отримані дані свідчать про необхідність дозування інтенсивності зорового навантаження при роботі з гаджетами, так як у досліджуваних підлітків можлива повторна поява ретинального стомлення. The publication examines the question of assessing the time of perception of color sequential contrast (CCP) in middle school students during the first and the beginning of the second semesters of the academic year in the distance form of education. The experiment was conducted among 60 students of grades 8-9, aged 13-15, with individual registration of results. It is noted that in the conditions of distance learning and with the irregular use of gadgets in middle school students in the middle of the 1st semester, a decrease in the average values of PDA perception time was found, that is, they probably have a certain tension in the work of the visual analyzer, which corresponds to the state of retinal fatigue. Early In the II semester, there was a slight recovery of the functioning of the organ of vision. The obtained data indicate the need to dose the intensity of the visual load when working with gadgets, as the re-appearance of retinal fatigue is possible in the studied adolescents.
Опис
Ключові слова
орган зору, ретинальне стомлення, дистанційне навчання, учні середнього шкільного віку, organ of vision, retinal fatigue, distance learning, middle school students
Цитування
Грідунова І. В. Визначення часу сприйняття кольорового послідовного контрасту в учнів середнього шкільного віку / І. В. Грідунова, А. В. Мамотенко // Харківський природничий форум [Електронне видання] : VІ Міжнар. конф. молодих учених, Харків, 18–19 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: Ю. Д. Бойчук, І. А. Іонов, Д. В. Леонтьєв та ін.]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 41–43.