ПРОКРАСТИНАЦІЯ ЯК ПИТАННЯ ЗНИЖЕННЯ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-09-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Робота присвячена вивченню феномену прокрастинації серед студентської молоді. Прокрастинація – це схильність постійно відкладати важливі та термінові справи, що призводить до життєвих проблем і негативних психологічних станів. на відміну від звичайного ледаря, прокрастинатор завжди чимось зайнятий. У результаті дослідження виявлено, що серед студентів присутній феномен прокрастинації. 84+2% студентів відкладають справи «до останнього». Необхідно ознайомити учнів із значенням цього стану та з ефективними методами боротьби з ним. The work is devoted to the study of the phenomenon of procrastination among student youth. Procrastination is a tendency to constantly postpone important and urgent matters, which leads to life problems and negative psychological states. unlike an ordinary lazy person, a procrastinator is always busy with something. As a result of the research, it was found that the phenomenon of procrastination among students is present. 84+2% of students put things off "until the last". It is necessary to acquaint students with the meaning of this state and with effective methods of combating it.
Опис
Ключові слова
прокрастинація, психічний стан, розумова працездатність, procrastination, mental state, mental capacity
Цитування
Ферлій В. К. Прокрастинація як питання зниження працездатності / В. К. Ферлій, С. М. Коц, В. П. Коц // Природнича наука й освіта: сучасний стан і перспективи розвитку : тези доп. IIІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 22-23 верес. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук та ін.]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 78–80.