Підготовка науково-педагогічних та педагогічних працівників ЗВО до організації дистанційного навчання

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Авторами розкрито шляхи підготовки викладачів до організації якісної дистанційної освіти. The authors have revealed the ways of training teachers for the organization of high-quality distance education.
Опис
Ключові слова
педагогічні працівники, організація навчання, дистанційне навчання, teaching staff, training organization, distance learning
Цитування
Мороз А. М. Підготовка науково-педагогічних та педагогічних працівників ЗВО до організації дистанційного навчання / А. М. Мороз, Т. С. Твердохліб // Наука та освіта в дослідженнях молодих учених [Електронне видання] : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. для студ., аспірантів, докторантів, молод. учених, Харків, 18 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2023. – С. 38–39.