Підготовка майбутніх учителів математики до навчання теорії ймовірностей і математичної статистики

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Анотація
У статті з’ясовано суть і зміст підготовки майбутніх учителів математики до вивчення теорії ймовірностей і математичної статистики як складника їхньої професійної підготовки. В статье выявлена сущность и содержание подготовки будущих учителей математики к изучению теории вероятностей и математической статистики как составляющей их профессиональной подготовки. The article reveals the essence and content of the preparation of future mathematics teachers for the study of probability theory and mathematical statistics as part of their professional training.
Опис
Ключові слова
математика, підготовка майбутніх учителів, теорія ймовірностей, математична статистика, студентські роботи, математика, подготовка будущих учителей, теория вероятностей, математическая статистика, студенческие работы, mathematics, training for future teachers, probability theory, mathematical statistics, student work
Цитування
Хурда А. А. Підготовка майбутніх учителів математики до навчання теорії ймовірностей і математичної статистики / А. А. Хурда // Актуальні аспекти фундаменталізації математичної підготовки в сучасних вищих навчальних закладах: погляд студентів і молодих вчених : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти і молодих вчених, Харків, 12-13 квіт. 2018 р. / Харків. нац. авт.-дорож. ун-т. – Харків : ХНАДУ. – 2018. – С. 243–247.