ПЕРШІ ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ МАШИНИ ВІД АБАКА ДО АРИФМОМЕТРА

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-11-03
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Історія створення перших обчислювальних машин нагадує як людина із самих простих природних матеріалів за допомогою винахідливості та просторової уяви створювала математичні пристрої для обчислення. Завдяки людям, які не боялися сміливо мислити та досягати мети розвиток науки відбувався дуже стрімко, з’являлися нові пристрої для обчислення, наука та техніка йшли вперед. The history of the creation of the first computing machines reminds us of how man created mathematical devices for calculation from the simplest natural materials with the help of ingenuity and spatial imagination. Thanks to people who were not afraid of thinking boldly and achieving the goal of the development of science. It was happening very rapidly, new computing devices have appeared, science and technology have advanced.
Опис
Ключові слова
обчислювальні машини, обчислення, арифмометр, пристрій, модель, винахід, логарифмічна лінійка, computing machines, calculations, arithmetic meter, device, model, invention, logarithmic ruler
Цитування
Сіра І. Т. Перші обчислювальні машини (від абака до арифмометра) / І. Т. Сіра, Н. О. Цяцька // Наумовські читання : зб. тез доп. учасників XX Всеукр. наук.-метод. конф. здобувачів вищ. освіти та молодих вчених, присвяч. 300-річчю з дня народж. Г. С. Сковороди, Харків, 3–4 листоп. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Жерновникової]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 142–146.