Зустрічі рідкісних птахів у Харківській області у 2019–2021 роках

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України, ГО «Українська природоохоронна група» (UNCG)
Анотація
Обліки чисельності та дослідження гніздової біології птахів проводили на території Безлюдівських очисних споруд (мулові майданчики очисних споруд) міста Харкова і на озері Новий Лиман, яке утворилось на місці піщаного кар'єру. На водоймі живляться, відпочивають, гніздяться водно-болотні та інші мігруючі птахи. Дані зібрано у 2019–2021 рр. під час обстеження території дослідження у різні періоди року. Всього було зафіксовано 137 видів птахів, з них 72 – гніздяться, 96 – трапляються тільки під час міграції, 6 – зальотні, 27 занесені до Червоної книги України (Червона книга..., 2009), зокрема, 1 вид в даний час гніздиться та 15 занесені до переліку видів тварин, що підлягають особливій охороні на території Харківської області, 5 з яких є гніздові (Переліки видів…, 2001). Кулики-довгоноги (Himantopus himantopus (L.)) гніздились на дев’яти майданчиках (Mamedova, Chaplygina, 2021). Counting of the number and research of the nest bird biology was conducted on the territory of Bezlyudivskyi treatment facilities (sludge sites of treatment facilities) the city of Kharkiv and on the Novy Liman lake, which was formed on the site of a sand quarry. They feed on the reservoir, resting, nesting wetlands and others migratory birds. The data was collected in 2019–2021 during examination of the research area in different periods year. A total of 137 species of birds were recorded, of them 72 - nest, 96 - occur only during migrations, 6 are fly-bys, 27 are listed in the Red Book of Ukraine (Red Book..., 2009), in particular, 1 species in currently nesting and 15 listed species animals subject to special protection on the territory Kharkiv region, 5 of which are nesting (Lists species..., 2001). Long-legged waders (Himantopus himantopus (L.)) nested at nine sites (Mamedova, Chaplygina, 2021).
Опис
Ключові слова
гніздова біологія, обліки чисельності, птахи водно-болотні, птахи мігруючі, очисні споруди, місто Харків, nesting biology, population records, wetland birds, migratory birds, sewage treatment plants, Kharkiv city
Цитування
Мамедова Ю. П. Зустрічі рідкісних птахів у Харківській області у 2019–2021 роках / Ю. П. Мамедова, А. Б. Чаплигіна // Поширення раритетних видів біоти України. – Київ ; Чернівці : Друк Арт, 2022. – Т. 1. – С. 276–282.