Використання нових біостимуляторів на племінних та промислових вигодівлях шовковичного шовкопряда

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2009
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківська державна зооветеринарна академія (ХДЗВА)
Анотація
В статті висвітлено результати використання нових біостимуляторів «Аміносол» та «Байкал ЕМ-1У» на племінних та промислових вигодовуваннях шовковичного шовкопряда для підвищення його основних біологічних та господарсько-цінних показників. Застосування препарату «Аміносол» на племінних вигодовуваннях у літній сезон дозволяє підвищити життєздатність в середньому на 4,5%, продуктивність − на 0,3 кг. Застосування препарату «Байкал» на промислових вигодовуваннях дозволяє підвищити життєздатність у середньому на 2 % − восени та на 4 % − влітку, продуктивність − на 0,40−0,45 кг − восени та на 0,17−0,20 кг − влітку. В статье отражены результаты использования новых биостимуляторов «Аминосол» и «Байкал ЭМ-1У» на племенных и промышленных вскармливаниях тутового шелкопряда для повышения его основных биологических и хозяйственно-ценных показателей. Применение препарата «Аминосол» на племенных вскармливаниях в летний сезон позволяет повысить жизнеспособность в среднем на 4,5%, производительность - на 0,3 кг. Применение препарата «Байкал» на промышленных вскармливаниях позволяет повысить жизнеспособность в среднем на 2% - осенью и на 4% - летом, производительность - на 0,40-0,45 кг - осенью и на 0,17-0,20 кг - летом. In the article the results of the use of new biostimulyatorov are reflected «Aminothess» and «Baykal» on the pedigree and industrial rearing of mulberry silkworm for the increase of his basic biological and economic-valuable indexes. Application of preparation «Aminothess» on the pedigree rearing in a summer season allows to promote viability on the average on 4,5 %, productivity - on 0,3 kg Application of preparation «Baykal» on the industrial rearing allows to promote viability on the average on 2 % - in a spring season and on 4 % - in a summer, productivity - on 0,40-0,45 kg - in the spring rearing and on 0,17-0,20 kg - in a summer.
Опис
Ключові слова
шовковичний шовкопряд, життєздатність, продуктивність, біостимулятор, племінна відгодівля, промислова відгодівля, тутовый шелкопряд, жизнеспособность, продуктивность, биостимулятор, племенная выкормка, промышленная выкормка, mulberry silkworm, viability, productivity, biostimulyator, pedigree rearing, industrial rearing
Цитування
Використання нових біостимуляторів на племінних та промислових вигодівлях шовковичного шовкопряда / О. З. Злотін, Н. В. Ісіченко, Т. Ю. Маркіна, Л. М. Садовська // Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини : зб. наук. пр. / Харк. держ. зоовет. акад. – Харків : ХДЗВА, 2009. – Вип. 19, ч. 1. Сільськогосподарські науки. – С. 115–121.