СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ З ПРОФІЛАКТИКИ ЖОРСТОКОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ У ЗЗСО

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто проблеми організації та здійснення соціально-педагогічної діяльності з профілактики жорстокої поведінки підлітків у ЗЗСО. Теоретичний аналіз сутності і особливостей соціально-педагогічної діяльності з профілактики жорстокої поведінки підлітків у ЗЗСО стали підставою для розробки та теоретичного обґрунтування комплексної програми соціально-педагогічної діяльності з профілактики жорстокої поведінки підлітків у закладах загальної середньої освіти. Метою комплексної програми є знизити схильність підлітків до жорстокої поведінки. Реалізація розробленої комплексної програми у закладах загальної середньої освіти дозволить сформувати навички безконфліктної поведінки підлітків, схильних до проявів жорстокості. В статье рассмотрены проблемы организации и осуществления социально-педагогической деятельности по профилактике жестокого обращения подростков в учреждениях общего среднего образования. Теоретический анализ сущности и особенностей социально-педагогической деятельности по профилактике жестокого обращения подростков в учреждениях общего среднего образования стали основанием для разработки и теоретического обоснования комплексной программы социально-педагогической деятельности по профилактике жестокого обращения подростков в учреждениях общего среднего образования. Целью комплексной программы является снизить склонность подростков к жестокому обращению. Реализация разработанной комплексной программы в учреждениях общего среднего образования позволит сформировать навыки бесконфликтного поведения подростков, склонных к проявлениям жестокости. The article considers the problems of organization and implementation of socio-pedagogical activities for the prevention of adolescent abuse in ZSSO. Theoretical analysis of the essence and features of socio-pedagogical activities for the prevention of adolescent abuse in ZSSO became the basis for the development and theoretical substantiation of the complex program of social and pedagogical activity on prevention of cruel behavior of teenagers in establishments of general secondary education. The purpose of the comprehensive program is to reduce the propensity of adolescents to abuse. The implementation of the developed comprehensive program in general secondary education institutions will allow to form the skills of conflict-free behavior of adolescents prone to violence.
Опис
Ключові слова
соціально-педагогічна діяльність, профілактика жорстокої поведінки, поведінка підлітків у закладах загальної середньої освіти, студентські роботи, социально-педагогическая деятельность, профилактика жестокого поведения, поведение подростков в учреждениях общего среднего образования, студенческие работы, socio-pedagogical activities, prevention of harsh behavior, behavior of adolescents in general secondary education, student work
Цитування
Карпенко А. А. Соціально- педагогічна діяльність з профілактики жорстокої поведінки підлітків у ЗЗСО / А. А. Карпенко // Актуальні проблеми досліджень у галузі соціальної педагогіки і соціальної роботи : матеріали міжвуз. дистанц. студ. наук.-практ. конф., Харків, 27 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за ред. М. П. Васильєвої]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 99–101.