КУЛЬТУРОТВОРЧІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОЇ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ

dc.contributor.authorТушева, В. В.
dc.date.accessioned2019-02-17T18:23:45Z
dc.date.available2019-02-17T18:23:45Z
dc.date.issued2018-03-22
dc.description.abstractВ статті визначено головні положення культуротворчої парадигми як стратегічного напряму оновлення професійної мистецької освіти. Окреслено провідні тенденції у галузі професійної мистецької освіти Обґрунтовано, що не тільки рівень розвитку культури визначає рівень розвитку освіти, а й освіта стає джерелом її розвитку, генератором нових культурних форм, і у такий спосіб вимагає від людини високого ступеня освіченості. В статье определены основные положения культуротворческой парадигмы как стратегического направления обновления профессиональной художественного образования. Определены основные тенденции в области профессионального художественного образования Обосновано, что не только уровень развития культуры определяет уровень развития образования, но и образование становится источником ее развития, генератором новых культурных форм, и таким образом требует от человека высокой степени образованности. The article defines the main provisions of the culture-creating paradigm as a strategic direction for the renewal of vocational art education. The main trends in the field of vocational art education are identified. It has been substantiated that not only the level of cultural development determines the level of development of education, but also education becomes the source of its development, the generator of new cultural forms, and thus requires a high degree of education from a personuk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationТушева В. В. Культуротворчі засади професійної мистецької освіти // Час мистецької освіти. Проблема творчості у сучасній мистецькій освіті : зб. тез та матеріалів VІ Міжнар. наук.-практ. конф, Харків, 28-30 берез. 2018 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; заг. ред. Т. А. Смирнової. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 14–16.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.issn978-617-7298-28-0
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2106
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХНПУ імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectосвітаuk_UA.UTF-8
dc.subjectмистецтвоuk_UA.UTF-8
dc.subjectмистецька освітаuk_UA.UTF-8
dc.subjectкультураuk_UA.UTF-8
dc.subjectлюдинаuk_UA.UTF-8
dc.subjectобразованиеuk_UA.UTF-8
dc.subjectискусствоuk_UA.UTF-8
dc.subjectхудожественное образованиеuk_UA.UTF-8
dc.subjectкультураuk_UA.UTF-8
dc.subjectчеловекuk_UA.UTF-8
dc.subjectеducationuk_UA.UTF-8
dc.subjectartuk_UA.UTF-8
dc.subjectart educationuk_UA.UTF-8
dc.subjectcultureuk_UA.UTF-8
dc.subjectpeopleuk_UA.UTF-8
dc.titleКУЛЬТУРОТВОРЧІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОЇ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeКУЛЬТУРОТВОРЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeCULTURAL PRINCIPLES OF PROFESSIONAL ART EDUCATIONuk_UA.UTF-8
dc.typeConference proceedingsuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Тушева В. В. Культуротворчі засади професійної мистецької освіти .doc
Розмір:
46.5 KB
Формат:
Microsoft Word
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: