Особливості національної моделі соціальної держави

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Досліджуються процеси соціальної держави в Україні та особливості національної моделі соціальної держави, проблеми її концептуалізації. Исследуются процессы социального государства в Украине и особенности национальной модели социального государства, проблемы ее концептуализации. The author researched the process of the social state in Ukraine and the peculiarity of the national model of the social state, the problems of it's conception.
Опис
Ключові слова
державно-правові дисципліни, міжнародне право, соціальна держава, національні моделі держави, принципи соціальної держави, соціальні права, соціальні гарантії, государственно-правовые дисциплины, международное право, социальное государство, национальные модели государства, принципы социального государства, социальные права, социальные гарантии, state-legal disciplines, international law, social state, national model of the state, principles of the social state, social rights, social guarantees
Цитування
Кузнєцов І. А. Особливості національної моделі соціальної держави / І. А. Кузнецов // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Сер. : Право. – Харків : ХНПУ, 2017. – Вип. 26.– С. 47–53.