Шляхи удосконалення систематизації генетичного різноманіття кукурудзи

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-09-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Обґрунтовано необхідність вдосконалення класифікації генетичного різноманіття кукурудзи та доцільність виділення мутантів структури ендосперму в незалежні таксономічні одиниці. Запропоновано використання морфології гранул крохмалю як додатковий критерій класифікації. Обоснована необходимость совершенствования классификации генетического разнообразия кукурузы и целесообразность выделения мутантов структуры эндосперма в независимые таксономические единицы. Предложено использование морфологии гранул крахмала как дополнительный критерий классификации. The need for improvement of the classification of genetic diversity of maize and the feasibility of isolating endosperm structure mutants into independent taxonomic units are substantiated. The use of starch granule morphology as an additional classification criterion is proposed.
Опис
Ключові слова
кукурудза, класифікація генетичного різноманіття, ендоспермічні мутанти, морфологія гранул крохмалю, кукуруза, классификация генетического разнообразия, ендоспермические мутанты, морфология гранул крахмала, maize, classification of genetic diversity, endospermic mutants, starch granule morphology
Цитування
Тимчук Д. С. Шляхи удосконалення систематизації генетичного різноманіття кукурудзи / Д. С. Тимчук, Г. С. Потапенко, Н. Ф. Тимчук // Природнича наука й освіта: сучасний стан і перспективи розвитку : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 20-22 верес. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; за заг. ред. Т. Ю. Маркіної, А. Б. Чаплигіної, Т. Є. Комісової. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 182–183.