Жуки-ковалики (Coleoptera, Elateridae) герпетобія урбoценозів м. Харкова

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-09-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У данній статті було розглянуто жуків-коваликів (Coleoptera, Elateridae) як герпетобія урбoценозів м. Харкова. В данной статье были рассмотрены жуки-щелкуны (Coleoptera, Elateridae) как герпетобия урбoценозов г. Харькова. In this article, artisan beetles (Coleoptera, Elateridae) were considered as herpetobia of the urban communities of Kharkov.
Опис
Ключові слова
жуки-ковалики, герпетобія, урбoценози, Харків, Сoleoptera, Elateridae, жуки-щелкуны, герпетобия, урбoценозы, Харьков, herpetobia, urbocenoses, Kharkov
Цитування
Комаромі Н. А. Жуки-ковалики (Coleoptera, Elateridae) герпетобія урбoценозів м. Харкова / Н. А. Комаромі, І. А. Гаркуша, О. В. Пучков // Природнича наука й освіта: сучасний стан і перспективи розвитку : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 20-22 верес. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; за заг. ред. Т. Ю. Маркіної, А. Б. Чаплигіної, Т. Є. Комісової. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 102–104.