ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ "HOME / ДІМ" ЗАСОБАМИ АНГЛІЙСЬОЇ ФРАЗЕОЛОГІЇ (ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Магістерська робота являє собою дослідження змісту та засобів вербалізації концепту HOME засобами англійської фразеології, здійснене із залученням апарату лінгвокультурології. Як універсальність культури, що фіксує приналежність людини до власного коріння, ДІМ традиційно входить до найглибших і значущих основ аксіологічного тезауруса, виражаючи парадигму позитивного сприйняття світу, фундаментальної довіри до буття. Це робить ДІМ основним поняттям європейської культури, включно з англомовною. Це посилює інтерес до вивчення концепту ДІМ як культурної універсалії, одиниці колективної свідомості, що має мовне вираження та відзначена етнокультурною специфікою. Застосування теоретико-методологічного підґрунтя лінгвокультурологічної когнітивної парадигми дозволило зробити фундаментальні висновки щодо етнокультурної специфіки концепту дім в англомовній лінгвокультурній спільноті, віддзеркаленої засобами фразеології. concept, phraseology, linguo-culturology, axiology, representation.
Опис
Ключові слова
концепт, фразеологія, лінгвокультурологія, аксіологія, репрезентація, concept, phraseology, linguo-culturology, axiology, representation
Цитування
Чубук О. О. Вербалізація концепту "HOME/ ДІМ" засобами англійської фразеології (лінгвокультурологічний аспект) : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : 0.14 Середня освіта (Мова і література (англійська)) / О. О. Чубук ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. практики англ. ус. і писем. мовлення. – Харків, 2022. – 63 с.
Колекції