Досвід організації навчання за індивідуальним графіком студентів природничо-математичних спеціальностей у педагогічних ВНЗ України в другій половині ХХ – на початку ХХІ століття

dc.contributor.authorПісоцька, М. Е.
dc.date.accessioned2018-10-11T11:36:42Z
dc.date.available2018-10-11T11:36:42Z
dc.date.issued2017-04-11
dc.description.abstractАвтором проаналізовані матеріали що стосуються навчання студентів природничо-математичних спеціальностей педагогічних інститутів України за індивідуальним графіком, починаючи з другої половини ХХ століття. Підкреслені роки введення в практику педагогічних ВНЗ УРСР даної форми навчання. Розглянуті : контингент студентів, яким дозволялося навчатися за індивідуальним графіком ; недоліки в його організації та шляхи їх подолання ; методика організації навчання студентів природничо-математичних спеціальностей за індивідуальним графіком. Автором проанализированы материалы касающиеся обучения студентов естественно-математических специальностей педагогических институтов Украины по индивидуальному графику, начиная со второй половины ХХ века. Подчеркнуты года введения в практику педагогических вузов УССР данной формы обучения. Рассмотрены: контингент студентов, которым разрешалось учиться по индивидуальному графику; недостатки в его организации и пути их преодоления; методика организации обучения студентов естественно-математических специальностей по индивидуальному графику. The author analyzes materials concerning the teaching of students of natural and mathematical specialties of the pedagogical institutes of Ukraine on an individual schedule, starting from the second half of the 20th century. The years of introduction of this form of training into pedagogical universities in Ukrainian SSR have been determined. The contingent of students who were allowed to learn on individual schedule, the deficiencies in organization of it and the ways to overcome these deficiencies, the technique of organization of teaching students of natural and mathematical specialties on individual schedule have been revealed.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationПісоцька М. Е. Досвід організації навчання за індивідуальним графіком студентів природничо-математичних спеціальностей у педагогічних ВНЗ України в другій половині ХХ – на початку ХХІ століття / М. Е. Пісоцька // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів : теорія і практика : матер. ІІ міжнар. наук-практ. конф., 11 квіт. 2017 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; [редкол. : О. А. Андрущенко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Стиль-Издат, 2017. – С. 74–76.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1720
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХНПУ імені Г. С. Сковороди, Стиль-Издатuk_UA.UTF-8
dc.subjectіндивідуальний графік навчанняuk_UA.UTF-8
dc.subjectпедагогічні інститути Україниuk_UA.UTF-8
dc.subjectприродничо-математичні спеціальностіuk_UA.UTF-8
dc.subjectіндивідуальна траєкторія навчанняuk_UA.UTF-8
dc.subjectиндивидуальный график обученияuk_UA.UTF-8
dc.subjectпедагогические институты Украиныuk_UA.UTF-8
dc.subjectестественно-математические специальностиuk_UA.UTF-8
dc.subjectиндивидуальная траектория обученияuk_UA.UTF-8
dc.subjectindividual training scheduleuk_UA.UTF-8
dc.subjectpedagogical institutes of Ukraineuk_UA.UTF-8
dc.subjectnatural-mathematical specialtiesuk_UA.UTF-8
dc.subjectindividual learning pathuk_UA.UTF-8
dc.titleДосвід організації навчання за індивідуальним графіком студентів природничо-математичних спеціальностей у педагогічних ВНЗ України в другій половині ХХ – на початку ХХІ століттяuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeОпыт организации обучения по индивидуальному графику студентов естественно-математических специальностей в педагогических вузах Украины во второй половине ХХ – начале XXI векаuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeExperience in organization of training on the individual drawing of students of natural and mathematical specialties in pedagogical universities of Ukraine in the second half of the XX – beginning of the XXI century.uk_UA.UTF-8
dc.typeConference proceedingsuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Пісоцька М. Е. .pdf
Розмір:
1.46 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: