Фінансове оздоровлення підприємства в умовах кризи

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-12-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Мингячевирский государственный университет
Анотація
На сучасному етапі економіка України терпить потужні негативні зміни майже у всіх сферах господарювання, насамперед у фінансово-економічній: неефективність управління, криза платоспроможності й кредитоспроможності підприємств, високі показники заборгованості перед державою та банківськими установами. Ці негативні тенденції є актуальними для великої кількості вітчизняних підприємств і можуть стати причиною банкрутства. Тому проблеми антикризового управління та управління ризиком банкрутства є надзвичайно актуальними в сучасних умовах. Велика кількість таких процедур банкрутства підприємств може стати дуже критичним фактором для подальшого розвитку національної економіки. At the current stage, the economy of Ukraine is undergoing powerful negative changes in almost all spheres of management, primarily in the financial and economic sphere: inefficiency of management, crisis of solvency and creditworthiness of enterprises, high indicators of indebtedness to the state and banking institutions. These negative trends are relevant for a large number of domestic enterprises and may cause bankruptcy. Therefore, the problems of anti-crisis management and bankruptcy risk management are extremely relevant in modern conditions. A large number of such corporate bankruptcy procedures can become a very critical factor for the further development of the national economy.
Опис
Ключові слова
підприємство, криза, фінанси, enterprise, crisis, finances
Цитування
Нестеренко В. Ю. Фінансове оздоровлення підприємства в умовах кризи / В. Ю. Нестеренко, І. В. Осьмірко // Образовательная и научная деятельность в новую эпоху: реалии и вызовы : материалы Междунар. науч. конф., Мингячевир, 16–17 дек. 2022 г. – Мингячевир, 2022. – Т. 2. – С. 135–137.