Розвиток самооцінки молодших школярів у процесі навчання

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-17
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто формування самооцінки молодших школярів. Формування адекватної самооцінки молодших школярів є найважливішим чинником розвитку та становлення дитини як особистості. Для цього у процесі начальної діяльності доцільно використовувати наступні методи: ігротерапія, арттерапія, психогімнастика тощо. The article deals with the formation of junior schoolchildren's self-esteem. Formation of adequate self-esteem of junior schoolchildren is the most important factor in the development and formation of the child as a person. For this purpose in the process of primary activity it is advisable to use the following methods: play therapy, art therapy, psychogymnastics, etc.
Опис
Ключові слова
самооцінка, процес навчання, молодші школярі, self-esteem, learning process, primary school students
Цитування
Олійник І. Розвиток самооцінки молодших школярів у процесі навчання / І. Олійник // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали І наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти першого року навчання ф-ту початк. навчання, Харків, 17 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. В. В. Ушмарової]. – Харків : [б. в.], 2022. – Ч. 1. – С. 14.