КАРТОГРАФІЯ З ОСНОВАМИ ТОПОГРАФІЇ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2009
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
Курс лекцій по картографії призначен для студентів, які навчаються на історичному факультеті в групах географічної спеціалізації. Текстовий матеріал відповідає програмному матеріалу з курсу картографії. Картографія - наука про карти, методи їх складання і використання. Картографія це ціла система картографічних дисциплін : картознавство, математична картографія, картометрія,топографія, Студенти навчаються аналізувати географічні карти і правильно їх використовувати. Курс лекций по картографии предназначен для студентов, обучающихся на историческом факультете в группах географической специализации.Текстовый материал соответствует программному материала по курсу картографии. Картография - наука о картах, методы их составления и использования. Картография это целая система картографических дисциплин: картоведение, математическая картография, картометрия, топография Студенты учатся анализировать географические карты и правильно их использовать. Kurs lektsíy po kartografiiíí̈ priznan dlya studentív, yakí navchayut'sya na ístoricheskom fakul'tete v grupakh geografíchnoí̈ spetsíalízatsíí̈. Tekstovoy materíal vídpovídaê programnomu materíalu z kursu Kartografíí̈. Kartografíya - nauka pro karti, metodi í̈kh skladannya í vikoristannya. Kartografíya tse tsíla sistema kartograficheskikh distsiplin: kartoznavstvo, matematichna kartografiya, kartometríya, topografíya, Studenti í navchayut'sya analízuvati geografíchní kartinka í pravil'no í̈kh vikoristovuvati.
Опис
Ключові слова
картографія, топографія, масштаб, карти, практичні завдання, картография, топография, масштаб, карты, практические задания, cartography, topography, scale, cards, practical assignments
Цитування
Некос С. В. Картогорафія з основами топографії : курс лекцій та практ. завд. / С. В. Некос ; Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. - Вид. 3-є доповн. та переробл. - Харків : ХНПУ, 2009. - 59 с.