Морально-етичні принципи як складова підготовки майбутніх працівників

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-10-06
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
Анотація
Автором висловлено тезу, що використання джерел інформації держави-агресора або держави-окупанта в освітніх програмах, в науковій та науково-технічній діяльності протирічить моральним принципам української освітянської спільноти. The author expressed the thesis that the use of information sources of the aggressor state or the occupying state in educational programs, in scientific and scientific and technical activities contradicts the moral principles of the Ukrainian educational community.
Опис
Ключові слова
етика в правничій професії, підготовка юристів, моральна культура юристів, використання джерел інформації держави-агресора, ethics in the legal profession, training of lawyers, moral culture of lawyers, use of information sources of the aggressor state
Цитування
Гоц-Яковлєва О. В. Морально-етичні принципи як складова підготовки майбутніх працівників / О. В. Гоц-Яковлєва // Виклики правничої професії в умовах воєнного стану : матеріали круглого столу до Дня юриста, Харків, 6 жовт. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; [за ред. О. О. Коваленко]. – Харків, 2022. – С. 34–36.