Ідея Кохання крізь призму естетики природи в вірші «Пісня» Стюарта Мерріля

dc.contributor.authorПаульс, В. О.
dc.date.accessioned2021-04-29T13:46:41Z
dc.date.available2021-04-29T13:46:41Z
dc.date.issued2019
dc.description.abstractФранкофонний поет Стюарт Мерріль (1863-1915) є представником «молодого покоління» символістів. На ряду з Р. Ґілєм, А. де Реньє, П. Кіяром і іншими він продовжив розвиток літературного напряму, підхопивши його на вершині популярності, й значуще збагатив його. Вірш «Пісня» (1887) було написано в період пошуку поетом свого стилю, тому відмічаємо, що в творі авторська індивідуальність ще не домінує над основними символістськими канонами. Весна, пробудження природи після зими і її поденне відновлення – основна тема вірша. Робимо припущення, що автор бачив схожість природних змін із хвилюючими моментами у житті людини, коли легка симпатія перероджується в палке кохання. Проте, він не говорить про це відкрито, напряму, а «ховає» головну ідею під чисельними символами. Дешифрування «зриває» символістську оболонку та «оголює» ідею кожного символу окремо та ідею твору загалом. Свого часу зв’язок між знаком і наміром вивчав французький лінгвіст і філолог Гюстав Гійом. Він запровадив метод психосистематики, згідно якому науковець подумки проходить шлях назад від видимого фізичного до невидимого абстрактного. Щодо музичності та звучанню, саме метафори створюють мелодійність тексту: на початку вірша темп нежвавий, але поступово він робиться більш ритмічним і динамічним. Франкоязычный поэт Стюарт Мерриль (1863–1915) является представителем «молодого поколения» символистов. К ряду с Р. Гилем, А. де Ренье, П. Кьяром и другими, подхватив литературное направление на вершине его популярности, он продлил его существование и значительно обогатил его своими работами. Стихотворение «Песня» (1887) было написано в период поиска поэтом своего стиля, поэтому следует отметить, что в произведении авторская индивидуальность еще не доминирует над основными символистскими канонами. Весна, пробуждение природы после зими и ее восстановление день за днем – вот основная тема стихотворения. Предполагаем, что автор заметил сходство природных изменений и волнительных моментов в жизни человека, когда легкая симпатия перерождается в страстную любовь. Свою догадку он не высказывает в открытую, а скрывает главную идею под многочисленными символами. Дешифровка «срывает» символистскую оболочку и «оголяет» идею каждого символа по отдельности, так же как и общую идею произведения. В свое время связь между знаком и намерением изучал французский лингвист и филолог Гюстав Гийом. Он ввел метод психосистематики, согласно которому исследователь мысленно проходит путь назад от видимого физического до невидимого абстрактного. Что касается музыкальности и звучанию, именно метафоры создают мелодичность текста: сначала, темп неторопливый, но постепенно он становится ритмичнее и динамичнее. Francophone poet Stuart Merrill (1863–1915) is a representative of the “young generation” of symbolists. Alongside R. Ghil, H. de Regnier, P. Quillard and others the poet continued developing the poetic movement having picked it up on the top of its fame and therefore signifi cantly enriched it. The poem “Song” (1887) was written at the period of seeking the personal style and poet’s self-identifi cation, so it is noticed that in the poem the author’s identity still does not dominate basic symbolistic canons. Spring, awakening of the nature after winter and its daily restoration form the main theme of the poem. Although, it is supposed that the author saw the resemblance between natural changes and thrilling moments in somebody’s life when light sympathy develops into passionate love. However, S. Merrill did not express it directly, but he “hid” the point behind numerous symbols. Deciphering “tears off ” the symbolistic cover and “bares” the idea of each separate symbol as well as the main idea of the work. Those days the link between a sign and an intention was studied by French linguist and philologist Gustave Guillaume. He introduced the method of psychosystematic according to which a scientist mentally tracks back the way from visible and physical to invisible and abstract. As for musicality and sounding, namely metaphors make the melody of the text, at the beginning of the poem the tempo is unhurried, but it is gradually becoming more rhythmic and dynamic.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationПаульс В. О. Ідея Кохання крізь призму естетики природи в вірші "Пісня" Стюарта Мерріля / В. О. Паульс // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Літературознавство / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Л. В. Гармаш та ін.]. – Київ : Видавничий дім Д. Бураго, 2019.– Вип. 4 (94). – С.133–140.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.issn2312-1068
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4946
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherВидавничий дім Дмитра Бурагоuk_UA.UTF-8
dc.subjectфранцузький символізмuk_UA.UTF-8
dc.subjectМерріль С.uk_UA.UTF-8
dc.subjectсимволuk_UA.UTF-8
dc.subjectідеяuk_UA.UTF-8
dc.subjectметод психосистематикиuk_UA.UTF-8
dc.subjectприродаuk_UA.UTF-8
dc.subjectстилістичні фігуриuk_UA.UTF-8
dc.subjectтропиuk_UA.UTF-8
dc.subjectфранцузский символизмuk_UA.UTF-8
dc.subjectМерриль С.uk_UA.UTF-8
dc.subjectсимволuk_UA.UTF-8
dc.subjectидеяuk_UA.UTF-8
dc.subjectстилистические фигурыuk_UA.UTF-8
dc.subjectтропыuk_UA.UTF-8
dc.subjectFrench symbolismuk_UA.UTF-8
dc.subjectMerrill Stuartuk_UA.UTF-8
dc.subjectsymboluk_UA.UTF-8
dc.subjectideauk_UA.UTF-8
dc.subjectmethod of psychosystematicuk_UA.UTF-8
dc.subjectnatureuk_UA.UTF-8
dc.subjectstylistic devicesuk_UA.UTF-8
dc.subjecttropesuk_UA.UTF-8
dc.titleІдея Кохання крізь призму естетики природи в вірші «Пісня» Стюарта Мерріляuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeИдея Любви через призму эстетики природы в стихотворении «Песня» Стюарта Мерриляuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeIdea of Love through the prism of the esthetics of nature in the poem "Song" by Stuart Merrilluk_UA.UTF-8
dc.typeArticleuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Паульс В. О. Ідея Кохання.pdf
Розмір:
322.81 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: