КІНЕМАТОГРАФ ТА ЗМІ ЯК ОСНОВНІ СКЛАДОВІ РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-06-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський Обласний організаційно-методичний центр культури і мистецтва
Анотація
Першими видами мистецтва (що зародилися ще в доісторичну епоху) вважаються архітектура, танець та театральне мистецтво. Із розвитком суспільства відбувався і мистецький розвиток. Стародавні види мистецтва сприяли зародженню нових, таких як література, живопис, кіно, дизайн, ЗМІ. Використовуючи новітні засоби передачі інформації, можна змінити свідомість людини, пропагувати політичні й соціальні повідомлення, поширити законодавчі, мотиваційні, часом «лікувальні» тексти, підтримувати зв’язок із рідними, друзями, знайомими з інших куточків світу. Первыми видами искусства (возникшими в доисторическую эпоху) считаются архитектура, танец и театральное искусство. С развитием общества произошло художественное развитие. Древнее искусство способствовало рождению новых, таких как литература, живопись, кино, дизайн, медиа. Используя новейшие средства коммуникации, вы можете изменять сознание людей, продвигать политические и социальные сообщения, распространять законодательные, мотивационные, иногда «исцеляющие» тексты и поддерживать связь с родственниками, друзьями и знакомыми из других частей света. The first types of art (originated in the prehistoric era) are considered to be architecture, dance and theatrical art. With the development of society there was an artistic development. Ancient art contributed to the birth of new ones, such as literature, painting, film, design, media. Using the latest means of communication, you can change people's consciousness, promote political and social messages, disseminate legislative, motivational, sometimes "healing" texts, and keep in touch with relatives, friends and acquaintances from other parts of the world.
Опис
Ключові слова
мистецтво, кінематограф, креативне мислення, сучасне суспільство, винахідницькі задачі, студентські роботи, искусство, кинематограф, креативное мышление, современное общество, изобретательские задачи, студенческие работы, art, cinematography, creative thinking, modern society, inventive tasks, student work
Цитування
Григоренко В. Л. Кінематограф та ЗМІ як основні складові розвитку сучасного суспільства / В. Л. Григоренко, А. С. Божко // Традиційна культура в умовах глобалізації : збереження автентичності та розвиток креативних індустрій : матеріали наук.-практ. конф., Харків, 22–23 черв. 2018 р. – Харків : Друкарня Мадрид, 2018. – С. 62–64.