Розвиток математичних здібностей учнів початкової школи

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У тезах проаналізовано особливості розвитку математичних здібностей учнів початкової школи. Визначено головні умови формування математичних здібностей, виділено ознаки наявності математичних здібностей у дітей. The theses analyze the peculiarities of the development of mathematical abilities of primary schoolchildren. The main conditions for the formation of mathematical abilities are determined, the signs of the presence of mathematical abilities in children are highlighted.
Опис
Ключові слова
початкова школа, математичні здібності, уміння, навички, primary school, mathematical abilities, abilities, skills
Цитування
Зінов’єва В. Розвиток математичних здібностей учнів початкової школи / В. Зінов’єва // Актуальні проблеми навчання і виховання молодших школярів : матеріали наук. конф. студ. ф-ту початк. навч. : зб. тез наук. доп. / за заг. ред. Л. П. Ткаченко. – Харків, 2022. – Вип. 12. – С. 30.