Вивчення оптимальної температури культивування Hermetia illucens (Linnaeus,1758) в лабораторних умовах

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-04-19
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Проведені дослідження показали, що культивування Hermetia illucens в закритому приміщенні на території України можливе, за умов дотримання оптимальних для даного виду умов. Проведенные исследования показали, что культивирование Hermetia illucens в закрытом помещении на территории Украины возможно при условии соблюдения оптимальных для данного вида условий. Studies have shown that the cultivation of Hermetia illucens indoors on the territory of Ukraine is possible subject to the optimal conditions for this type of condition.
Опис
Ключові слова
зоологія, температура культивування, лабораторні умови, личинки, зоология, температура культивирования, лабораторные условия, личинки, zoology, cultivation temperature, laboratory conditions, larvae
Цитування
Шаламова І. С. Вивчення оптимальної температури культивування Hermetia illucens (Linnaeus,1758) в лабораторних умовах / І. С. Шаламова, Т. Ю. Маркіна // Харківський природничий форум : І Міжнар. конф. мол. учен., Харків, 19-20 квіт. 2018 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 83–84.