Назви збірності в рибальській лексиці (за матеріалами пам'яток української мови)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016-09-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Національний університет водного господарства та природокористування, Рівне
Анотація
Тематичні групи рибальських назв збірності в староукраїнських пам’ятках: визначена сукупність риб як об’єкт продажу; скупчення риб, які рухаються в певному напрямкові; залишена на розплід риба; вилов установленої кількості риби. Найчисленніша група абстрактів дієслівної мотивації. Тематические группы рыболовных собирательных названий в староукраинских памятках: определенная совокупность рыб как объект продажи; скопление рыб, которые двигаются в определенном направлении; оставленная на развод рыба; вылов установленного количества рыбы. Самая многочисленная группа абстрактов глагольной мотивации. Such thematic groups of collective fishing names in the old-Ukrainian monuments are marked out: fish as a sale item; schools of fish moving in certain direction; fish kept for breeding; limited amount of fish caught. The largest amount of abstract words are verbal derivatives. Noun derivatives in the modern Ukrainian language are mostly historisms.
Опис
Ключові слова
українська мова, лексеми, тематичні групи назв, термінології, украинский язык, лексемы, тематические группы названий, терминологии, Ukrainian language, lexeme, thematic groups of names, terminology
Цитування
Міняйло Р. В. Назви збірності в рибальській лексиці (за матеріалами пам'яток української мови) / Р. В. Міняйло // Наукова термінологія нового століття : теоретичні і прикладні виміри : матеріали Міжнар. наук. конф., Рівне,15-16 верес. 2016 р. / Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування. – Рівне : НУВГП, 2016. – С. 264–268.