PRAGMATIC POTENTIAL OF THE PRONOUN IT IN TEXTS OF HORROR DISCOURSE

dc.contributor.authorSazonova, Ya. Yu.
dc.date.accessioned2019-02-12T13:10:41Z
dc.date.available2019-02-12T13:10:41Z
dc.date.issued2017
dc.description.abstractThe article contains an analysis of the pragmatic potential of the English pronoun it in the texts of the horror discourse. The study was conducted in the framework of modern approaches of linguistic pragmatics, namely the creation of communicative meanings and their shades in the process of communication "author - reader". Recognizing the existence of the fictional world of artistic texts and the peculiarities of the reference in them, an analysis was made of the reference possibilities of the personal pronoun it and the implicit communicative meanings that appear in the process of text origin and text perception. Стаття містить аналіз прагматичного потенціалу англійського займенника it у текстах дискурсу жахів. Дослідження проведено у межах сучасних підходів лінгвістичної прагматики, а саме творення комунікативних смислів та їх відтінків у процесі комунікації «автор – читач». Визнаючи існування вигаданого світу художніх текстів та особливостей референції в них, було здійснено аналіз референційних можливостей особового займенника it та імпліцитних комунікативних смислів, що з’являються у процесі текстопородження й текстосприйняття. Статья содержит анализ прагматического потенциала английского местоимения it в текстах дискурса ужасов. Исследование проведено в рамках современных подходов лингвистической прагматики, а именно создание коммуникативных смыслов и их оттенков в процессе коммуникации «автор - читатель». Признавая существование вымышленного мира художественных текстов и особенностей референции в них, был осуществлен анализ референционных возможностей личного местоимения it и имплицитных коммуникативных смыслов, которые появляются в процессе текстопроисхождения и текстовосприятия.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationSazonova Ya. Yu. Pragmatic potential of the pronoun it in texts of horror discourse / Ya. Yu. Sazonova // Лінгвістичні студії : міжнар. зб. наук. пр. / Донец. нац. ун-т імені В. Стуса. – Вінниця : ДонНУ, 2017. – Вип. 33. – С. 135–140.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.issn1815-3070
dc.identifier.issn966-7277-88-7
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2053
dc.language.isoenuk_UA.UTF-8
dc.publisherДонецький національний університет імені Василя Стуса, Вінницяuk_UA.UTF-8
dc.subjecthorror discourseuk_UA.UTF-8
dc.subjecttextuk_UA.UTF-8
dc.subjectfictional worlduk_UA.UTF-8
dc.subjectimplicitnessuk_UA.UTF-8
dc.subjectcommunicative senseuk_UA.UTF-8
dc.subjectpronoun ituk_UA.UTF-8
dc.subjectдискурс жахівuk_UA.UTF-8
dc.subjectтекстuk_UA.UTF-8
dc.subjectвигаданий світuk_UA.UTF-8
dc.subjectімпліцитністьuk_UA.UTF-8
dc.subjectкомунікативний смислuk_UA.UTF-8
dc.subjectзайменник ituk_UA.UTF-8
dc.subjectдискурс ужасовuk_UA.UTF-8
dc.subjectтекстuk_UA.UTF-8
dc.subjectвымышленный мирuk_UA.UTF-8
dc.subjectимплицитностьuk_UA.UTF-8
dc.subjectкоммуникативный смыслuk_UA.UTF-8
dc.subjectместоимение ituk_UA.UTF-8
dc.titlePRAGMATIC POTENTIAL OF THE PRONOUN IT IN TEXTS OF HORROR DISCOURSEuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeПРАГМАТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЗАЙМЕННИКА IT У ТЕКСТАХ ДИСКУРСУ ЖАХІВuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeПРАГМАТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ МЕСТОИМЕНИЯ IT В ТЕКСТЕ ДИСКУРСА УЖАСОВuk_UA.UTF-8
dc.typeArticleuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Sazonova Ya. Yu. .pdf
Розмір:
294.27 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: