ВИКОРИСТАННЯ WEBEX ЯК ТЕХНОЛОГІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ПРОФІЛЬНОЇ ШКОЛИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-11-03
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Робота присвячена аналізу використання технологій дистанційного навчання в освітньому процесі профільної школи та розглянута можливість використання технології Webex в якості інструмента для кооперативного навчання. The work is devoted to the analysis of the use of distance learning technologies in the educational process of a specialized school and considers the possibility of using Cisco Webex technology as a tool for cooperative learning.
Опис
Ключові слова
дистанційне навчання, Webex, інформаційні технології, індивідуальне та групове навчання, distance learning, information technologies, individual and cooperative learning
Цитування
Гайдусь А. Ю. Використання Webex як технології дистанційного навчання в освітньому процесі профільної школи / А. Ю. Гайдусь, В. С. Талалай // Наумовські читання : зб. тез доп. учасників XX Всеукр. наук.-метод. конф. здобувачів вищ. освіти та молодих вчених, присвяч. 300-річчю з дня народж. Г. С. Сковороди, Харків, 3–4 листоп. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Жерновникової]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 193–196.