Quarry and dump landscape systems of Kryvorizhzhia

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Bulgaria. Albena
Анотація
The largest iron ore basin in Europe, located in the city of Kryvyi Rih and in which since 1876 and to this day continues the active development of the mining industry causes the rapid emergence of anthropogenic landscapes. And thus the question arises as to what scale technogenesis has covered, what the largest landscape systems have emerged as a result of the mining industry, and what optimization methods are being carried out to maintain the area to prevent man-made hazards. In our work we have analyzed the quarry - dump landscape systems of Kryvyi Rih. The plateau-like multi-tiered dump type of terrain is described in detail. Emphasis is placed on the Burshchit and Shimakov dumps: conditions of origin and development. Two schemes have been developed that reflect the macro levels of the Burshchit and Shimakiv dumps, as well as the scheme of classification of mining landscapes. The map which reproduces territorial arrangement of quarry - dump complexes is designed. The main mine systems of Kryvyi Rih are considered. Measures have been introduced to optimize the disturbed lands of Kryvyi Rih. Найбільший залізорудний басейн Європи, розташований в місті Кривий Ріг, в якому з 1876 року і донині триває активний розвиток гірничодобувної промисловості, зумовлює стрімке виникнення антропогенних ландшафтів. А відтак постає питання які масштаби охопив техногенез, які найбільші ландшафтні системи виникли в результаті діяльності гірничодобувної промисловості, і які методи оптимізації проводяться для збереження території з метою запобігання техногенним небезпекам. У своїй роботі ми проаналізували кар'єрно-відвальні ландшафтні системи Криворіжжя. Платоподібний багатоярусний відвальний тип рельєфу детально описаний. Акцентовано увагу на Бурщицькому та Шимаковському відвалам: умови виникнення та розвитку. Розроблено дві схеми, які відображають макрорівні Бурщицького та Шимаківського відвалів, а також схема класифікації гірничопромислових ландшафтів. Розроблено карту, яка відтворює територіальне розміщення кар'єрно-відвальних комплексів. Запропоновано заходи щодо оптимізації порушених земель Криворіжжя.
Опис
Ключові слова
dump, mining landscape, quarry, landscape system, optimization, відвал, гірничопромисловий ландшафт, кар'єр, ландшафтна система, оптимізація
Цитування
Koptieva T. Quarry and dump landscape systems of Kryvorizhzhia / T. Koptieva, B. Denysyk // Surveying, Geology and Mining, Ecology and Management – SGEM 2020 : XX-th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. – Albena, 2021.– Pp. 665–670. – DOI: https://doi.org/10.5593/sgem2020/5.1/s20.082.