Застосування програмного засобу ACD/ChemSketch (Freeware) 12.0 для написання хімічних формул та моделювання хімічних процесів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-01
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
У посібнику описано використання програмного засобу ACD/ChemSketch (Freeware) 12.0: його інсталяція, інтерфейс та основи роботи, налаштування, описано роботу з базами даних хімічних структур та об’єктів, моделювання молекулярних структур, визначення геометричних параметрів молекул. Наведені численні приклади застосування ChemSketch: написання формул ди- та олігосахаридів, полісахаридів, ди- та олігопептидів, вітамінів, полімерів, координаційних сполук, стереоізомерів, іонів та радикалів; рівнянь реакцій; відображення механізмів реакцій. Кожен розділ супроводжується завданнями для самоконтролю. Видання призначене для студентів та аспірантів природничих спеціальностей педагогічних вузів. Може бути рекомендовано для вчителів природничих дисциплін та учнів. В пособии описано использование программного средства ACD / ChemSketch (Freeware) 12.0: его инсталляция, интерфейс и основы работы, настройки, описано работу с базами данных химических структур и объектов, моделирование молекулярных структур, определение геометрических параметров молекул. Приведены многочисленные примеры применения ChemSketch: написание формул ди- и олигосахаридов, полисахаридов, ди- и олигопептидов, витаминов, полимеров, координационных соединений, стереоизомеров, ионов и радикалов уравнений реакций; отражение механизмов реакций. Каждый раздел сопровождается задачами для самоконтроля. Издание предназначено для студентов и аспирантов естественных специальностей педагогических вузов. Может быть рекомендовано для учителей естественных дисциплин и учеников. The book outlines the basics of using the software ACD / ChemSketch (Freeware) 12.0: its installation, interface and basics of work, configuration, description of work with databases of chemical structures and objects, modeling of molecular structures, determination of geometric parameters of molecules. Numerous examples of ChemSketch applications are proposed: the formulas of di- and oligosaccharides, polysaccharides, di- and oligopeptides, vitamins, polymers, coordination compounds, stereoisomers, ions and radicals; equations of reactions; reactions mechanisms. Each section is accompanied by tasks for self-control. The book is intended for students and post-graduate students of natural sciences of pedagogical universities, may be recommended for teachers of natural sciences and students.
Опис
Ключові слова
хімія, ChemSketch, хімічний текстовий редактор, молекулярне моделювання, керівництво, химия, ChemSketch, химический текстовый редактор, молекулярное моделирование, руководство, chemistry, ChemSketch, chemistry text editor, molecular modeling, manual
Цитування
Винник О. Ф. Застосування програмного засобу ACD/ChemSketch (Freeware) 12.0 для написання хімічних формул та моделювання хімічних процесів [Електронний ресурс] : навч. посіб. / О. Ф. Винник, О. М. Свєчнікова, Т. Я. Грановська ; за ред. Колісника С. В., Панайотової Т. Д. ; МОН України, Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2018. – 92 с.