Особливості розвитку гіпервітамінозу А у курей

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-19
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Національний фармацевтичний університет, Харків
Анотація
Метою проведених експериментів було визначити клінічні прояви гіпервітамінозу А у птиці при різних рівнях надходження цього вітаміну. Зроблено загальний висновок, що механізми розвитку патологічних процесів при гіпервітамінозі А у курей супроводжується пораженнями, в першу чергу, слизових оболонок, розвитком кон’юнктивiту та дерматитів. Доведено, що при введенні однієї й теж дози вітаміну А per os у порівнянні з додаванням її з кормом ознаки гіпервітамінозу А більш виражені у птиці, що одержувала вітамін А per os. The purpose of the conducted experiments was to determine the clinical manifestations of hypervitaminosis A in poultry at different levels of this vitamin intake. A general conclusion was made that the mechanisms of the development of pathological processes in hypervitaminosis A in chickens are accompanied by lesions, first of all, of mucous membranes, the development of conjunctivitis and dermatitis. It has been proven that when the same dose of vitamin A is administered per os compared to adding it with feed, signs of hypervitaminosis A are more pronounced in birds that received vitamin A per os.
Опис
Ключові слова
ретинол, вітамін А, засвоєння вітаміну А, гіпервітаміноз А у птиці, retinol, vitamin A, absorption of vitamin A, hypervitaminosis A in poultry
Цитування
Особливості розвитку гіпервітамінозу А у курей / І. А. Іонов, О. Є. Лунькова, О. О. Катеринич, О. В. Гавилей // Від експериментальної та клінічної патофізіології до досягнень сучасної медицини і фармації : матеріали ІV наук.-практ. конф. студентів та молодих вчених з міжнар. участю, Харків, 19 трав. 2022 р / Нац. фармацевт ун-т ; [редкол.: А. А. Котвіцька та ін.] . – Харків : [б. в.], 2022.. – С. 170–172.