ПЕРШІ СПРОБИ ДІАГНОСТИКИ ПОРУШЕНЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто історію вивчення порушеннь інтелектуального розвитку, що привело до розвитку експериментальної психології, розробку методів дослідження пам’яті, уваги, окремих компонентів мислення. Експериментальний метод стверджувався і в педагогіці, що дозволило вивчати індивідуальні особливості фізичного і психічного розвитку дитини та враховувати ці особливості у навчально-виховній роботі. The publication examines the history of the study of intellectual disabilities, which led to the development of experimental psychology, the development of methods for studying memory, attention, and individual components of thinking. The experimental method was also used in pedagogy, which made it possible to study individual characteristics of a child's physical and mental development and and take these features into account in educational work.
Опис
Ключові слова
порушення інтелектуального розвитку, психофізичний розвиток, розумово відсталі діти, intellectual disability, psychophysical development, mentally retarded children
Цитування
Бондар В. І. Перші спроби діагностики порушень інтелектуального розвитку / В. І. Бондар, В. В. Золотоверх // Формування життєвої компетентності осіб з особливими освітніми потребами в системі позашкільної, спеціальної та інклюзивної освіти [Електронне видання] : зб. наук. пр. [за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Ю. Д. Бойчука]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 27–30.