ЗМІСТ НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ У ПОЛЬЩІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-03-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто формування змісту освіти дорослих у Польщі на основі компетентнісного підходу. З’ясовано, що цей підхід визначає основні напрями та акценти у виборі професійних програм для дорослих. Дослідження вказує на значення відповідності освітніх програм вимогам ринку праці та індивідуальним потребам дорослих учнів. Результати дослідження свідчать про те, що компетентнісний підхід є ключовим для успішного розвитку професійної освіти дорослих у Польщі. The article depicts the formation of the content of adult education in Poland on the basis of the competence approach. It is found that this approach determines the main directions and emphasis in the selection of professional programs for adults. The study points to the importance of matching educational programs with the requirements of the labour market and the individual needs of adult learners. The results of the study show that the competence-based approach is key to the successful development of adult professional education in Poland.
Опис
Ключові слова
освіта дорослих, неформальна освіта, зміст освіти, формування змісту освіти, заклади освіти, аспірантські роботи, adult education, non-formal education, educational content, formation of educational content, educational institutions, postgraduate works
Цитування
Хоменко С. Зміст неформальної освіти дорослих у Польщі / С. Хоменко, О. Семенченко // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали VІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 20–21 берез. 2024 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2024. – С. 453–457.