ПОНЯТТЯ «ІНТЕРНЕТ РЕЧЕЙ», СПОСОБИ ЗАСТОСУВАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ПОБУДОВИ «ІНТЕРНЕТУ РЕЧЕЙ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-11-03
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У тезах розкривається поняття «Інтернет речей» та сфери його застосування. Схарактеризовано тренди розвитку «Інтернету речей», принцип та технології побудови «Інтернету речей». Подано погляд щодо визначення пов’язаних з «Інтернетом речей» компетенцій, що необхідні здобувачам освіти. The theses reveal the concept of «Internet of Things» and its areas of application. The development trends of the «Internet of Things», the principle and construction technologies of the «Internet of Things» are characterized. A vision on the required competencies related to the «Internet of things» for students.
Опис
Ключові слова
інтернет речей, тренди розвитку, принципи, технології, компетенції, освіта, internet of things, development trends, principles, technologies, competencies, education
Цитування
Шакуров Є. О. Поняття «Інтернет речей», способи застосування та технології побудови «Інтернету речей» / Є. О. Шакуров, О. С. Балюк // Наумовські читання : зб. тез доп. учасників XX Всеукр. наук.-метод. конф. здобувачів вищ. освіти та молодих вчених, присвяч. 300-річчю з дня народж. Г. С. Сковороди, Харків, 3–4 листоп. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Жерновникової]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 191–193.