ІГРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-02-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто питання формування екологічної компетентності підростаючого покоління у процесі використання ігрових технологій. Охарактеризовано ігрові технології як потужний інструмент залучення учнів початкової школи до активного вивчення екологічних аспектів довкілля. Зазначаються ідеї використання ігор «імітацій» та «стимуляцій» для формування екологічної компетентності молодших школярів. The article examines the issue of the formation of environmental competence of the younger generation in the process of using gaming technologies. Game technologies are characterized as a powerful tool for engaging elementary school students in the active study of ecological aspects of the environment. The ideas of using «imitation» and «stimulation» games for the formation of environmental competence of younger schoolchildren are indicated.
Опис
Ключові слова
екологія, екологічна освіта, екологічна компетентність, ігрові технології, учні початкових класів, ecology, environmental education, environmental competence, game technologies, primary school students
Цитування
Старікова Л. Ігрові технології як засіб формування екологічної компетентності учнів початкової школи / Л. Старікова // Методологія сучасних наукових досліджень : зб. наук. пр. учасників Ювілейної ХХ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 22–23 лют. 2024 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. К. Юр’євої]. – Харків, 2024. – С. 495–500.