ПІСЛЯДИПЛОМНИЙ ОСОБИСТІСНО-ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА В КИТАЙСЬКІЙ НАРОДНІЙ РЕСПУБЛІЦІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-02-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Показано, що фах учителя музичного мистецтва вимагає безперервного особистіснопрофесійного розвитку й самовдосконалення упродовж життя. Післядипломне становлення й особистісно-професійний розвиток учителя музичного мистецтва безпосередньо на робочому місці відбувається в Китайській Народній Республіці на організаційно-методичних засадах, що довели свою дієвість упродовж декількох десятиліть. Розбудована струнка поетапна система професійної адаптації вчителів-новачків, сприяння особистісно-професійному становленню в перші роки роботи, особистісно-професійному вдосконаленню, переходу до статусу вчителя-наставника. It has been shown that the profession of a music art teacher requires continuous personal and professional development throughout life. Postgraduate formation and personal-professional development of music art teachers take place directly in the People's Republic of China, based on organizational and methodological principles that have proven their effectiveness for several decades. A well-structured step-bystep system of professional adaptation for novice teachers has been established, which promotes personal-professional development in the early years of work, personal-professional improvement, and transition to the status of a mentor teacher.
Опис
Ключові слова
неперервна освіта, вчитель, музичне мистецтво, особистісно-професійний розвиток, адаптація, становлення, заклад освіти, Китайська Народна Республіка, lifelong learning, teacher, music art, personal-professional development, adaptation, formation, educational institution, People's Republic of China
Цитування
Ван Пань. Післядипломний особистісно-професійний розвиток учителів музичного мистецтва в Китайській Народній Республіці / Ван Пань, К. Юр’єва // Методологія сучасних наукових досліджень : зб. наук. пр. за результатами ХІХ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 23–24 лют. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. К. Юр’євої]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 268–273.