АДАПТИВНИЙ СПОРТ ЯК НАПРЯМ РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА СОЦІАЛІЗАЦІЇ ВЕТЕРАНІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-03-28
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківська державна академія фізичної культури
Анотація
В роботі аналізується роль адаптивного спорту, як засобу реабілітації та соціалізації учасників бойових дій. Розглянуто переваги та можливості адаптивного спорту як ефективного засобу фізичного та психологічного відновлення військовослужбовців після поранень та травм отриманих під час служби. В роботі висвітлено значення спортивної активності у підвищенні самооцінки, соціалізації та покращенні якості життя ветеранів. Зазначені конкретні види адаптивного спорту та їх вплив на фізичне й емоційне благополуччя учасників. Окреслено ініціативи та програми, спрямовані на підтримку інтеграції ветеранів у спортивні спільноти, забезпечення доступу до необхідного обладнання та тренувань. Акцентовано на важливості психологічної підтримки та індивідуального підходу до потреб кожного учасника процесу реабілітації через адаптивний спорт. The paper analyzes the role of adaptive sports as a means of rehabilitation and socialization of combatants. The advantages and possibilities of adaptive sports as an effective means of physical and psychological recovery of military personnel after injuries and traumas received during service are considered. The work highlights the importance of sports activity in increasing self-esteem, socialization and improving the quality of life of veterans. Specific types of adaptive sports and their impact on the physical and emotional well-being of the participants are indicated. Initiatives and programs aimed at supporting the integration of veterans into sports communities, ensuring access to the necessary equipment and training are outlined. Emphasis is placed on the importance of psychological support and an individual approach to the needs of each participant in the rehabilitation process through adaptive sports.
Опис
Ключові слова
адаптивний спорт, реабілітація, захисники, ветерани, фізичне відновлення, психологічне благополуччя, соціальна інтеграція, спортивні програми, індивідуальний підхід, підтримка, спортивні ініціативи, adaptive sports, rehabilitation, defenders, veterans, physical recovery, psychological well-being, social integration, sports programmes, individual approach, support, sports initiatives
Цитування
Литовченко М. А. Адаптивний спорт як напрям реабілітації та соціалізації ветеранів / М. А. Литовченко // Молодий вчений: сучасні тенденції формування та збереження здоров’я людини : зб. тез VІІ Всеукр. молод. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 28–29 берез. 2024 р. – Харків, 2024. – С. 165–170.