Сучасні тренди предметного дизайну (бамбук: звернення доремесла)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-04-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Київський національний університет технологій та дизайну
Анотація
Розглянуто основні характерні особливості виробів з бамбуку в контексті культурного синтезу традицій та інновацій в галузі предметного дизайну. На прикладах аналізується застосування бамбуку як екоматеріалу при створенні виробів предметного дизайну. Рассмотрены основные характерные особенности изделий из бамбука в контексте культурного синтеза традиций и инноваций в области предметного дизайна. На примерах анализируется применение бамбука как екоматериал при создании изделий предметного дизайна.The main characteristics of bamboo products are considered in the context of the cultural synthesis of traditions and innovations in subject design. The examples analyze the use of bamboo as an eco-material when creating articles of subject design.
Опис
Ключові слова
предметний дизайн, бамбук, екоматеріал, виріб, предметный дизайн, бамбук, экоматериал, изделие, object design, bamboo, ecological material, product
Цитування
Тининика А. С. Сучасні тренди предметного дизайну (бамбук: звернення до ремесла) / А. Тининика // Актуальні проблеми сучасного дизайну : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 20 квіт. 2018 р. / Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. – Київ : КНУТД, 2018. – Т. 2. – С. 221–223.